Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego www.czasnaszegar.pl, (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem) jest Firma Into of Poland sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-821 Żupnicza 17, NIP: 526-030-12-73, REGON 006747591.

Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.czasnazegar.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

I. Postanowienia ogólne.
1.    Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż zegarów i barometrów marki Adler. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta
2.    Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski.
3.    Prawem właściwym zamówienia (umowy) jest prawo polskie.

II. Składanie zamówień
1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.czasnazegar.pl
2.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
3.    W zamówieniu Klient dokonuje:
a.    wyboru zamawianych towarów
b.    oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c.    wyboru sposobu płatności
4.    Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.
5.    Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie Regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z klientem, którego formularz rejestracyjny wzbudza wątpliwości lub zawiera niekompletne dane.
6.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

III. Zmiana danych i rezygnacja z zamówień
1.    Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.
2.    Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres bok@czasnazegar.pl
3.    Rezygnacja z zamówienia do chwili rozpoczęcia jego realizacji będzie skutkować zwrotem dokonanej zapłaty.
4.    Jeżeli po skierowaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w ofercie producenta danego produktu, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną. W razie potwierdzenia przez Klienta zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny, Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.    Brak zgody Klienta na zmiany, o których mowa w pkt 4 powyżej skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Klienta kwoty w całości.

IV. Realizacja zamówień
1.    Przyjęcie zamówienia jest poprzedzone procesem składającym się z dwóch kroków:
•    złożenie zamówienia - ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta automatycznie generowanej przez Sklep wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, w której znajdują się informacje o koszcie zakupu i sposobie dostawy (status zamówienia: "Złożone")
•    rozpoczęcie realizacji zamówienia ma miejsce w momencie zaksięgowania na koncie Sklepu przelewu w przypadku indywidualnego przelewu bankowego lub w momencie dokonania płatności za pomocą systemu Dotpay S.A. 
W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
2.    W przypadku zgłoszenia przez Klienta błędów w zamówieniu z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient (np. błędnie wybrana forma płatności, kolor itp.) Sklep informuje Klienta o wprowadzonej zmianie poprzez wysłanie e-mailem poprawionego zamówienia. Zmianę tę Klient jest zobowiązany potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3.    Przewidywany termin realizacji zamówienia to 4 dni robocze od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W wyjątkowej sytuacji z powodów niezależnych od sklepu (np. gdy ilość zamówień osiągnie wyjątkowo wysoki pułap) może on ulec wydłużeniu. W takich wypadkach Klientowi zostanie podany nowy przybliżony termin, w jakim jego zamówienie zostanie zrealizowane. Informacja ta zostanie podana pocztą elektroniczną.

V. Ceny i płatności
1.    Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. 
2.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
3.    Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesyłki.
4.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą dokonywane są za pośrednictwem Dotpay S.A.
5.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.
6.    Zmiany, o których mowa w pkt. 5 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
7.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
8.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a.    płatność gotówką w przypadku  odbioru osobistego z magazynu lub płatność gotówką w przypadku dostawy zegara stojącego transportem własnym sklepu czasnazegar.pl
b.    przelew za pomocą systemu Dotpay S.A., przelew elektroniczny, bankowy lub karta płatnicza/kredytowa za pomocą systemu Dotpay S.A.

c. Płatność za pobraniem na ręcę kuriera realizującego dostawę.

9.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

VI. Dostawa i odbiór produktu
1.    Dostawa zamówionego produktu nastąpi w dni robocze w terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Sklepu.
2.    Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.
- dostawa towaru przez kuriera/pocztę pod wskazany w zamówieniu adres,
- dostawa przez transport własny Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,
- odbiór osobisty
3.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia.
4.    W przypadku odbioru własnego z magazynu, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
5.    Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
6.    Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje przy głównym wejściu na posesję klienta.  Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
7.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.
8.    Niepodjęcie przesyłki przez Klienta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku Sklep ma prawo obciążyć klienta opłatą manipulacyjną w wysokości nie mniejszej niż PLN 50,00 i nie większej niż PLN 200,00. 
9.    Wydanie i Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
10.    Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika Sklepu).
11.    W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów lub elementów zegara, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
12.     Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z osobą dostarczającą zamówiony produkt protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.

VII. Reklamacje- postępowanie reklamacyjne
1.    Wszystkie produkty dostępne na stronie objęte są gwarancją komercjalną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 z póź. zm./; treść oraz warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, który przekazany będzie Klientowi w momencie sprzedaży/dostawy zegara. Reklamacje należy zgłaszać w sposób określony w dokumencie gwarancyjnym.
2.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową /ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)/.
3.    Gwarancja producenta jest ważna przez 24 miesiące od dnia sprzedaży, zgodnie  z datą na wystawionej przez sklep fakturze VAT.
4.    Zegary zakupione w sklepie internetowym www.czasnazegar.pl można reklamować tylko i wyłącznie posiadając druk gwarancyjny oraz fakturę VAT na reklamowany towar.
5.    Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. W takim przypadku powinien poinformować o takiej decyzji pocztą elektroniczną lub telefonicznie, a następnie dostarczyć na swój koszt do magazynu (adres jak siedziba firmy) dany zegar/y. Towar powinien być w oryginalnym opakowaniu, a sam zegar/y i opakowanie nie powinny nosić na sobie śladów użytkowania. Po dostarczeniu towaru Sklep dokona niezwłocznie zwrotu wartości faktury.
6.    Różnice w odcieniu wybarwienia zegarów, w tym: drewnianej obudowy oraz metalowych elementów tarczy i wahadła  które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, odcienie i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.
7.    Podstawy do reklamacji nie stanowią różnice w fakturze drewnianej obudowy zegarów, w tym kształt, wielkość oraz przebieg słoi, które ze względu na specyfikę tego materiału mogą przybierać bardzo zróżnicowane formy.
8.    Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.
 
VIII. Poufność danych i polityka prywatności
1.    Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w pkt IX.1 Regulaminu.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
3.    Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.czasnazegar.pl.
4.    Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Into of Polad sp.       z o.o. związane z realizacją zamówienia i obsługą Klienta.
5.    W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

IX. Postanowienia końcowe
1.    Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
3.    Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.
4.    Sklep ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 

Projekt i wykonanie Kompan.pl