EKOLOGIA

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem zegary marki Adler spełniają wszystkie normy dotyczące ochrony środowiska, ekologii i recyklingu. W opisie każdego modela zegara z mechanizmem kwarcowym (na baterie) znaleźć można informację na temat kosztu, jaki ponosimy w związku z przyszłym recyklingiem zegara. Koszt ten jest wyrażony w złotówkach i jest częścią składową prezentowanej ceny danego modelu. Proszę pamiętać więc, że kupując produkt, np. zegar Adler, płacą Państwo również za jego późniejszy recykling.

Zegarów kwarcowych (na baterie) nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Po zakończeniu użytkowania produktu, należy dostarczyć go do odpowiedniego miejsca, gdzie będzie poddany recyklingowi (może to być specjalnie oznaczone miejsce w okolicy Państwa zamieszkania, zakład przeróbki odpadów lub sklep, w którym dokonali Państwo zakupu). Podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami, w tym zegarami Adler, jest: ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A, adres ul. Żurawia 32/34 | 00-515 Warszawa.Z przedstawicielami firmy można skontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer (+48) 22 521 06 15.

Nasz numer rejestrowy w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska to: BDO:000016540

Dane punktów zbierania sprzętu elektronicznego i elektrycznego można znaleźć na stronie: www.rzseie.gios.gov.pl